طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه calibrated airspeed به فارسی calibrated airspeed یعنی چه

calibrated airspeed


علوم هوايى : سرعت کاليبره شدن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها