طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه calibration card به فارسی calibration card یعنی چه

calibration card


کارت خصلت يابى توپخانه
علوم نظامى : کارت تنظيم بى سيم يا وسايل ديگر

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها