معنی و ترجمه کلمه call book به فارسی call book یعنی چه

call book


علوم نظامى : دفتر بيدار کردن و تنظيم نوبت نگهبانى
علوم دريايى : دفتر بيدار کردن و تنظيم نوبت نگهبانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها