طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه call mission به فارسی call mission یعنی چه

call mission


علوم نظامى : درخواست پشتيبانى فورى هوايى ماموريت هوايى طبق درخواست

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها