معنی و ترجمه کلمه call option به فارسی call option یعنی چه

call option


خريد به شرط خيار
قانون ـ فقه : خيار مشترى در مورد کم کردن ثمن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها