طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه called pocket به فارسی called pocket یعنی چه

called pocket


کيسه تعيين شده از طرف بازيگر( بيليارد)
ورزش : کيسه تعيين شده از طرف بازيگر

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها