طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه calling program به فارسی calling program یعنی چه

calling program


برنامه فراخوانى ،برنامه فرا خواننده
کامپيوتر : برنامه فراخواننده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها