طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه camera lucida به فارسی camera lucida یعنی چه

camera lucida


دستگاهى که تصويرى را بزرگ کرده و منعکس مى سازد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها