طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه camera ready copy به فارسی camera ready copy یعنی چه

camera ready copy


کامپيوتر : کپى اماده تکثير

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها