طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه camp-follower به فارسی camp-follower یعنی چه

camp-follower


شخص غيرنظامى که ازدنبال اردوميرود

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها