معنی و ترجمه کلمه camp به فارسی camp یعنی چه

camp


اردوگاه نظامى ،پادگان ،اردو زدن چادر زدن ،اردوگاه ،لشکرگاه ،منزل کردن ،اردو زدن ،چادر زدن( بيشتر با)out
عمران : چادر
روانشناسى : اردوگاه
ورزش : اردو
علوم نظامى : اردو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها