معنی و ترجمه کلمه campaign به فارسی campaign یعنی چه

campaign


حمله ،صحنه نبرد،رزم نبرد کردن ،زمين مسطح ،جلگه ،يک رشته عمليات جنگى ،لشکرکشى ،مبارزه انتخاباتى ،مسافرت درداخل کشور
علوم مهندسى : سلسله عمليات کوره بلند
قانون ـ فقه : مبارزه
ورزش : مسابقه هاى فصلى
علوم نظامى : ج نگيدن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها