طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه campanile به فارسی campanile یعنی چه

campanile


)pl.campaniles or campanili(برج کليسا،منار،محل ناقوس کليسا

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها