معنی و ترجمه کلمه can one p a soul out of hell? به فارسی can one p a soul out of hell? یعنی چه

can one p a soul out of hell?


اياکسى مى تواندبدعاروحى را ازدوزخى بيرون اورد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها