طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه can به فارسی can یعنی چه

can


قوطى حلبى ، : )vt.& vi.(قادربودن ،قدرت داشتن ،امکان داشتن)may( ، : )n.vt.& vi.(حلبى ،قوطى کنسرو،درقوطى ريختن ،زندان کردن ،اخراج کردن ،ظرف
بازرگانى : قوطى
علوم هوايى : هريک از لوله هاى مجزا در محفظه احتراق
علوم نظامى : مستر اح صحرايى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها