معنی و ترجمه کلمه canadian , grid به فارسی canadian , grid یعنی چه

canadian , grid


سيستم شبکه بندى که در عکاسى مثلثاتى به کار مى رود
علوم نظامى : سيستم شبکه بندى عکاسى برجسته منشورى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها