معنی و ترجمه کلمه canalization به فارسی canalization یعنی چه

canalization


کانال سازى ،کاناليزه کردن ،هدايت در مسير،نهرسازى ،مجرا سازى( براى فاضل اب)،احداث ترعه و قنات ،لوله کشى ،زه کشى ،ابراه سازى
علوم مهندسى : به صورت مجزا دراوردن
معمارى : شبکه لوله کشى
روانشناسى : ره گزينى
زيست شناسى : ابراه سازى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها