معنی و ترجمه کلمه cancel به فارسی cancel یعنی چه

cancel


حذف کردن ،ملغى کردن ،الغا،باطل کردن ،لغو کردن ،فسخ کردن
کامپيوتر : حذف
قانون ـ فقه : اقاله کردن
بازرگانى : باطل کردن ،حذف کردن
علوم نظامى : لغو کردن دستور قبلى را لغو کنيد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها