طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه cancellate به فارسی cancellate یعنی چه

cancellate


مشبک ،سوراخ سوراخ ،اسفنجى ،شبکه مانند
علوم نظامى : سوراخ سوراخ کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها