طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه cannelure به فارسی cannelure یعنی چه

cannelure


شيار استقرار پوکه روى گلوله
علوم نظامى : شيار استقرار روکش گلوله ثاقب

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها