معنی و ترجمه کلمه canon به فارسی canon یعنی چه

canon


قاعده ، : )n.& vt.(تصويبنامه ،تصميم ،حکم ،قانون کلى ،قانون شرع ،مجموعه کتب ،قانون گزارى کردن ، )=canyon( : )n.(دره عميق وباريک
قانون ـ فقه : شرع
روانشناسى : قانون

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها