معنی و ترجمه کلمه canyon به فارسی canyon یعنی چه

canyon


دره عميق ،دره گود و باريک ،دربند،تنگه ،دره باريک وتنگ
معمارى : تنگ
زيست شناسى : ژرف دره تنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها