طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه capabilities به فارسی capabilities یعنی چه

capabilities


مقدورات
علوم نظامى : امکانات

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها