معنی و ترجمه کلمه capacitive reactance به فارسی capacitive reactance یعنی چه

capacitive reactance


راکتانس خازنى
علوم مهندسى : مقاومت خازنى
الکترونيک : راکتانس ظرفيتى
علوم هوايى : راکتانس ظرفيتى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها