طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه capacity utilization rate به فارسی capacity utilization rate یعنی چه

capacity utilization rate


بازرگانى : نرخ بهره دارى از ظرفيت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها