معنی و ترجمه کلمه capillary electrophoresis به فارسی capillary electrophoresis یعنی چه

capillary electrophoresis


شيمى : الکتروفورز مويين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها