طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه capital accumulation به فارسی capital accumulation یعنی چه

capital accumulation


انباشت سرمايه
بازرگانى : تراکم سرمايه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها