معنی و ترجمه کلمه capital commitment به فارسی capital commitment یعنی چه

capital commitment


بازرگانى : تعهدات مالى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها