طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه capitalist system به فارسی capitalist system یعنی چه

capitalist system


نظام سرمايه دارى
بازرگانى : نظام کاپيتاليسم

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها