معنی و ترجمه کلمه capitalization به فارسی capitalization یعنی چه

capitalization


سرمايه سازى ،سرمايه گذارى ،جمع اورى سرمايه ،جمع مبلغ سرمايه ،نوشتن با حروف بزرگ
قانون ـ فقه : اعمال سيستم سرمايه دارى
بازرگانى : براورد ارزش حال سرمايه
علوم نظامى : تبديل به سرمايه کردن تجمع سرمايه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها