معنی و ترجمه کلمه capitulary به فارسی capitulary یعنی چه

capitulary


عضو دسته اى درکليسا،مجموعه دستورهاوايين نامه هاى ادارى وشرعى ،سرلوحه ،عنوان ،کتاب راهنماى کلمات کتاب مقدس ،کتاب دعا

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها