طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه capitulum به فارسی capitulum یعنی چه

capitulum


)pl.capitula(بخش ،فصل يا قسمت مختصرى ،نوک يا سر کوچک

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها