طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه capricious به فارسی capricious یعنی چه

capricious


هوسباز،دمدمى مزاج ،بوالهوس

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها