معنی و ترجمه کلمه captain a protest به فارسی captain a protest یعنی چه

captain a protest


قانون ـ فقه : اظهار نامه صادره از طرف مقامات بندر در مورد شرح کالاى خسارت ديده يا تخليه نشده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها