طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه captivate به فارسی captivate یعنی چه

captivate


شيفتن ،فريفتن ،اسير کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها