طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه captive firing به فارسی captive firing یعنی چه

captive firing


علوم نظامى : ازمايش سريع سيستم تيراندازى موشک در روى سکو

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها