طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه captured material به فارسی captured material یعنی چه

captured material


وسايل اغتنامى
علوم نظامى : وسايل گرفته شده از دشمن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها