طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه carbon arc lead burning به فارسی carbon arc lead burning یعنی چه

carbon arc lead burning


الکترونيک : جوش سرب با جرقه کربن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها