طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه carbon arc welding به فارسی carbon arc welding یعنی چه

carbon arc welding


الکترونيک : جوشکارى با جرقه کربن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها