معنی و ترجمه کلمه carbon filament lamp به فارسی carbon filament lamp یعنی چه

carbon filament lamp


الکترونيک : لامپ با افروزه کربنى


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


لینک ها