معنی و ترجمه کلمه carbon filament lamp به فارسی carbon filament lamp یعنی چه

carbon filament lamp


الکترونيک : لامپ با افروزه کربنىآخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها