معنی و ترجمه کلمه carbon ribbon به فارسی carbon ribbon یعنی چه

carbon ribbon


)carbon tape(نوار کاربنى
کامپيوتر : نوار کاربنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها