معنی و ترجمه کلمه carburator restricter plate به فارسی carburator restricter plate یعنی چه

carburator restricter plate


ورزش : صفحه فلزى روى کاربوراتور براى کاستن هواى ورودى در اتومبيل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها