معنی و ترجمه کلمه caress به فارسی caress یعنی چه

caress


نوازش ،دلجويى ،دلنوازى کردن ،در اغوش کشيدن


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها