معنی و ترجمه کلمه cargo boat به فارسی cargo boat یعنی چه

cargo boat


کشتى بارکش
علوم نظامى : کشتى بارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها