طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه carpenters try square به فارسی carpenters try square یعنی چه

carpenters try square


علوم مهندسى : گونياى درودگرى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها