معنی و ترجمه کلمه carpingly به فارسی carpingly یعنی چه

carpingly


عيبجويانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها