معنی و ترجمه کلمه carrying capacity به فارسی carrying capacity یعنی چه

carrying capacity


ظرفيت برد
زيست شناسى : خورند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها