معنی و ترجمه کلمه carrying vessel به فارسی carrying vessel یعنی چه

carrying vessel


بازرگانى : کشتى باربرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها