معنی و ترجمه کلمه cartridge fuse به فارسی cartridge fuse یعنی چه

cartridge fuse


علوم مهندسى : فيوز فشنگى
الکترونيک : فيوز فشنگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها