معنی و ترجمه کلمه cast به فارسی cast یعنی چه

cast


جارى کردن ،ريخته گرى ،فلز فشرده ،فشرده کردن فلزات ،درقالب قرار دادن ،بشکل دراوردن ،انداختن ،طرح کردن ،معين کردن( رل بازيگر)،پخش کردن( رل ميان بازيگران)،پراکندن ،ريختن بطور اسم صدر)،مهره ريزى ،طاس اندازى ،قالب ،طرح ،گچ گيرى ،افکندن
علوم مهندسى : قطعه ريخته گرى
قانون ـ فقه : تقسيمات جامعه به قسمتهاى مختلف بر اساس ن نسب و حرفه پدرى به طورى که انتقال از يک قسمت به قسمت ديگر ممکن نيست
شيمى : ريخته گرى
علوم نظامى : جمع کردن بيرون دادن نفس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها